Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Global Community Foundation The Gambia

Gambia is een écht ontwikkelingsland met weinig perspectief op verbetering op de korte termijn. Na een jarenlange dictatuur is het land berooid achter gelaten met een nieuwe leider en een grote opgave.  Aan die opgave proberen wij sinds 2013 een bijdrage te leveren. De samenwerking met verschillende mensen in Gambia en daarbuiten is geïntensiveerd en begin 2019 beklonken in een internationale stichting: Global Community Foundation The Gambia (GCF).  De stichting is een samenwerking met councillor Sulayman Jammeh van BUNDUNG Muritanie six junction ward en medewerker Tijan Touray. In 2013 werkte Sulayman nog als een receptiemedewerker met als wens om de politiek inte gaan, die aan het werk wilde als social worker in zijn wijk en wilde studeren. Nu zes jaren later is hij in zijn tweede termijn herkozen door de mensen uit zijn wijk,  heeft hij prachtige projecten gerealiseerd,  lopend en in ontwikkeling & is hij in januari met weer een nieuwe studie gestart, Diplomacy and International  Relations.    

zie hier zijn FACEBOOK - pagina

Met de stichting zullen projecten worden opgezet op alle denkbare gebieden zolang een project maar een ontwikkeling in gang zet richting zelfredzaamheid in samenwerking van individuen en gemeenschappen.  Voor het ontwikkelen en realiseren van projecten heeft de stichting partners nodig met kennis, middelen en/of de motivatie om hieraan bij te dragen.  

De groep die het erg zwaar heeft is die van de - jong - volwassen mannen en vrouwen. Veel jonge mensen, vaak gezinsoudsten, zijn gevlucht en de huidige - jong- volwassen mannen en vrouwen hebben onvoldoende scholingsmogelijkheden en kans op het verdienen van voldoende inkomen voor henzelf en vaak om familieleden mede te onderhouden. Het tekort aan inkomsten heeft tal van, met elkaar samenhangende en versterkende oorzaken die niet 1-2-3 zijn opgelost.  De oplossing zit niet enkel in het opzetten van grote ontwikkelingsprojecten met miljoenenbegrotingen. Het zit net zo veel in het zaadje dat wordt geplant, zich beschermend tegen invloeden van buiten, uitgroeid tot een bloem wiens zaadjes door de wind overal worden verspreid. 

De inzet van Serendipiteit in Bedrijf, en dus de stichting, onderscheidt zich van de meest bekende vormen van ontwikkelingshulp door de doelgroep, de aanpak, werkwijze en de financiering.  Tot vorig jaar werd alles nog gefinancierd uit privé-inkomsten. Het streven is om door middel van projectmatig werken op professionele en zeer laagdrempelige wijze, samen met een projectleider ter plaatse, een deel inkomen te kunnen genereren om zodoende consequenter en intensiever te kunnen werken.

Van overheidswege is alle steun voor de stichting en haar initiatieven toegezegd en is een groot netwerk binnen bereik. 

De projecten zullen effect hebben en mensen en leefgemeenschappen motiveren en stimuleren om mee te doen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn om the craft market in Bakau aantrekkelijk te maken door een andere opzet. Gesprekken met de eigenaren zijn in april 2018 gestart en stemmen hoopvol voor een vervolg. 

Deze organische wijze van ontwikkelen is waarin wij geloven en waarmee we hopen op termijn zichtbaar te worden voor fondsen en gulle gevers om waar het nodig is, bepaalde kosten te kunnen dekken en processen te kunnen versnellen.

Uitgelicht project: De Juicebrothers 

Dit project is de eerste van de stichting en derhalve een pilot-project. 

Dit project startte eind 2017 simpelweg door dagelijks langsgaan, sap drinken en goede gesprekken voeren. Zo ontmoetten we 9 mannen in de leeftijd van 24 tot 47 jaar die als elkaar concurrent dagelijks een gevecht leverden voor clièntele. Niet dagelijks heeft een ieder als vanzelfsprekend inkomsten (lees: eten). 

In februari en april 2018 hebben we onze observaties en bevindingen voorgelegd, het gesprek geïntensiveerd en opties voorgelegd om als collectief een samenwerking op te starten. Van daaruit kan worden gewerkt aan de individuele talentontwikkeling en het opzetten van een project voor de bouw van één Juicebar.

In het toeristenseizoen van 2018 is gestart met het als collectief werken: samen inkoop, samen boekhouden, afspraken over aan/afwezigheid, verdelen dagopbrengst en reserveren voor het regenseizoen.

Al in december was duidelijk dat de samenwerking een goede stap was richting verdere ontwikkeling van het gezamenlijke. Als vanzelf doet ieder nu al werk waarin hij het meest competent is en dit is gunstig voor he geheel. Samen hebben ze alles in huis om een goed functionerende onderneming op te zetten en te runnen.

In januari 2019 is de samenwerking geformaliseerd in de Constitution van de Collaborated Youths Juice Pressers Association (CYJP) en als zodanig geregistreerd.

In februari 2019 zijn we gaan brainstormen over het vervolg en inmiddels waren de mannen overtuigd dat hun 9 hokjes vervangen moeten worden voor één Juicebar om verder te kunnen ontwikkelen en dus meer inkomen te genereren.

In april hebben we de ideeën uitgewerkt. De Juicebar zal naast de uitbreiding en de kwaliteitsslag van het drankassortiment (o.a. smoothies) inkomsten gaan genereren uit de aanwezigheid van een poolbiljart, tafeltennistafel en dartbord. Qua activiteiten zullen twee fietsroutes worden uitgezet en kan men fietsen huren (met gids), worden djembee workshops georganiseerd, komt er een Tv-scherm voor karaoke en voetbalwedstrijden (of andere sport) en kan men een laatste avond met barbeque en muziek-arrangement boeken. 

In maart van 2020 zal bij wijze van proef een groep van 35 jongeren uit Groningen (CSG Wessel Gansfort) een programma op het strand aangeboden krijgen van de mannen. Uiteraard tegen betaling. 

De eerste reactie van de Gambia Tourism Board (GTB) over de bouw van de juicebar is positief. Het project past binnen de plannen die de GTB voor ogen heeft voor de ontwikkeling van het toerisme. 

Duidelijk is dat het project met een zekere mate van gereserveerdheid moet worden opgezet; zowel qua type bouw (laag, blauw en niet te groot) als de activiteiten. Men ziet ook graag een toestemmingsverklaring van de Alkali, dorpsoudste, en dat de stichtig het project draagt. 

In Nederland zijn we bezig gegaan met een ontwerp voor de Juicebar en in Gambia zijn de mannen verder gaan praten over hun toekomst. Partners in het maken van een tekening, zijn een zeer ervaren uitvoerder bij een bouwbedrijf en een student Bouwkunde. Zij zullen ook meegaan om bij de feitelijke bouw mee te werken en zaken in goede banen te leiden. 

In oktober 2019 zijn we met de bouwtekening weer in gesprek gegaan met de GTB. Men was erg gecharmeerd van het ontwerp en hebben hun volledige medewerking toegezegd. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de begroting voor het totale project. In Gambia kan eind januari 2020 de aanvraag voor de bouw worden gedaan en in Nederland kan het werven van fondsen, subsidies en sponsoren beginnen. De toestemming van de Alkali is afgegeven; ook hij juicht het project toe en heeft verdere samenwerking gevraagd. 

De tot nu toe gemaakte kosten zijn gefinancierd uit de inkomsten van Glocal Art Store&More. 

Voor het realiseren van de bouw  en overige (electriciteit/wifi/apparatuur/inrichting/onkosten) is geld nodig. 

Alles tesamen gaat het om € 50.000,- waarvan een deel door ons wordt gedragen in tijd en geld en waarvan we een deel in natura willen genereren door sponsoren te zoeken (fietsen, apparatuur, materiaal activiteiten. 

Iedereen die op wat voor manier dan ook bijdraagt, zal een plek krijgen op de Wall of community 

Naast het Juicebarproject zijn wij actief met andere projecten, alle in een andere fase van ontwikkeling.

Deze projecten zullen worden ondergebracht bij de GCF The Gambia. 

De kloof tussen de rijkdom (in geld) in Nederland en Gambia is schrikbarend en raakt ons telkens wanneer we daar zijn. Incidenteel sturen we via Western Union Bank geld voor schoolkosten, medicijnen of levensmiddelen ons realiserend dat dit níet de manier is om eigen ontwikkeling, eigen initiatief en zelfredzaamheid te bevorderen. Dat doen we wel met de volgende projecten. Zie onder.

 

Project Bubacar en Moustapha

Bubacar Jallow is een 46-jarige houtsnijder die uit één stuk de prachtigste beelden kan maken. Uit het blote hoofd of in opdracht. Door een handicap aan zijn rechterbeen is hij beperkt in zijn mogelijkheden. We kennen Bubacar sinds 2013 en ondersteunen hem en zijn gezin met incidentele giften en door te investeren in zijn mogelijkheden. Hierdoor kunnen zijn vijf kinderen naar school, hebben ze dagelijks te eten en is er perspectief op groei en verdere ontwikkeling.

Daarnaast kennen we ook sinds 2013 Moustapha Doumbia, een jonge Senegalees en leerling van Bubacar. In de loop der jaren heeft hij zich bekwaamd in het houtsnijden en een geheel eigen stijl  ontwikkeld. 

Beide mannen zijn houtkunstenaars en hun werk wordt sinds juni verkocht in de Glocal Art Store&More, winkel en webshop. Bubacar is hiermee nagenoeg zelfredzaam geworden en Moustapha deels. 

Vanuit de stichting in samenwerking met Serendipiteit in bedrijf is in juni 2019 het project "Glocal Art Store & More"  van start gaan. Dit is een winkel waar onder meer Gambiaans houtsnijwerk en ander handgemaakt werk wordt verkocht Het is het werk van Bubacar en zijn protegé waaronder speciaal op bestelling gemaakt werk. In de winkel zijn foto's en fotoscherm met info over het makingsproces. 

Bubacar is hiermee al nagenoeg zelfredzaam geworden. Er is een constante inkomstenstroom ontstaan voor Bubacar waarmee hij  en Moustapha in Gambia, weliswaar met ondersteuning, door kan ontwikkelen naar bijvoorbeeld een grotere werkplaats en diversiteit in zijn  aanbod. 

 
 

Project The Coffeeshop "Skinny Gorilla"

Ebrima Bojang  is een dertiger, vader van twee kinderen en had geen werk dus geen inkomen. Zijn vrouw en kinderen woonden bij familie op afstand van Bakau. In 2017 spraken we hem toen we een kopje koffie bij hem gingen drinken in zijn Coffeeshop:  een blok beton van 1x3 meter waar een oude tafel dienst doet als balie en boomstammen als tafel én stoel dienen. 

In 2018 is Ebrima de plek gaan huren van de regering met de mogelijkheid om opzij en naar achteren uit te breiden. Gedurende het regenseizoen - april t/m september - heeft hij met zeer beperkte middelen het betonblok verviervoudigd in afmeting en betegeld met mozaïek van gevonden tegelstukjes.  Er is nieuw groen aangeplant, een muurtje gebouwd en er zijn palen in de grond bevestigd voor een dak.  Ebrima is met de naastgelegen Moskee in gesprek over de aansluiting op electriciteit.

We zijn geraakt door de volharding van Ebrima om op deze plek een Coffeeshop te beginnen. De koffie, hoewel van weinig kwaliteit, neemt gretig aftrek bij de lokale mensen, hotelmedewerkers, politie, kantoorlui én toeristen. Lokalen betalen een lagere prijs.

De plek is gaan fungeren als soort van uitvalbasis voor veel jonge mensen.  Ze wassen er hun taxi, eten er samen, helpen elkaar en praten erg veel. Praten over de politiek en daarna muziek luisteren omdat dat hoop geeft.

Ebrima is een soort van primus inter pares geworden.

In december 2018 hebben we met Ebrima een dak gekocht en plastic voor het afdekken als het regent. We hebben door Bubacar een 4-tal tafels laten maken en ijzeren buitenstoelen gekocht bij een handelaar. We hebben JBL-speaker achtergelaten voor de groep. 

De coffeeshop is voor ons ook uitvalbasis geworden. Wanneer in Gambia zijn we er dagelijks vaker dan eens . Inmiddels hebben we met een dertigtal mannen in de leeftijd van 18-35 jaar contact gelegd en hebben we in meer of mindere mate serieuze gesprekken. Zo wordt het beeld steeds duidelijker van de situatie in Gambia en specifiek in Bakau/Cape Point. 
Het draagvlak om dingen te gaan doen, wordt groter en er is een beweging op gang gekomen waarin ze meer gaan nadenken over hun toekomst(dromen) en daarover met elkaar praten. Dit heeft al meerdere prachtige en soms heftige groepsgsprekken opgeleverd. 

In september 2019 gooide een auto die inreed op de coffeeshop roet in het eten: vloer stuk, tuin vernield en muur achter stuk. In oktober hebben we de wederopbouw gestart met daarbij een uitbreiding van de vloer waarop een berghok komt voor de spullen.  Ook zijn we bezig met een bewustwordingsproces rondom het belang van het opruimen en schoon houden van de omgeving. We hebben afvalbakken gekocht en zijn met opruimen begonnen.

In januari 2020 zien we de vorderingen.

 

Project MUZIEK en Lamin

En zo zijn we bij Lamin Jatta, de Guitarman, één van de jongens wiens leven totaal is veranderd toen zijn bandleden besloten Gambia te verlaten voor het onzekere. Hij heeft nooit meer iets van ze gehoord en heeft nog niet weer een bestaan weten op te bouwen met zijn gitaar en drumtalent. Hij is vastgelopen, heeft psychische problemen en voelt zich gevangen. Hij heeft geen mogelijkheden (gehad) om zijn muzikaliteit verder te ontwikkelen en toen ook aan de optredens een abrupt einde kwam, was ook dat weg. Zijn latent aanwezige gevoeligheid voor psychosen stak de kop op. 

Lamin scharrelt dagelijks rond de coffeeshop, op het strand en bij hotels waar hij gitaar speelt en zingt. Hiermee verdient hij vooral in het seizoen - november t/m april - wat geld om zijn natje en droogje te hebben.

De ontwikkeling van Lamin verloopt langzaam maar gestaag. We hebben de psychosen onder controle en hij slikt zijn dagelijkse medicjinen. Sinds juli 2019 loopt dat goed. Lamin is stabiel te noemen en heeft muzikaal een sprongetje gemaakt. Hij heeft inmiddels een maat gevonden in Blacka, een nog jonge maar ook zeer getalendeerde jongen. In oktober 2019 hebben we een aantal we een aantal audities geregeld en bij twee restaurants mogen ze vaker komen spelen. 

Probleem is een geschikte, rustige plek om te oefenen en feit dat er geld verdiend moet worden; dus geen tijd samen. Lamin mag tegen een maandelijkse bijdrage oefenen bij het guesthouse waar wij altijd verblijven. Hij kan daar gebruk maken van de rust, stroom en wifi. Hij heeft van ons een laptop (Compèl Computers Winsum), mobiel, gitaar en oefenboeken om dit te doen. Helaas was dit door een grondige verbouwing de afgelopen maanden niet mogelijk. 

In januari zien we Lamin weer en pakken we de draad op. Motiveren, stimuleren en er in geloven op realistische wijze en hopelijk weer een sprongetje maken. 

Tot Slot 

De projecten als boven beschreven, hebben qua kosten de € 10.000,- aangetikt. De kosten zijn het tot nu toe bereikte meer dan waard. Zonder vooropgezette plannen zijn er bewegingen ontstaan naar een volgende stap; projectmatig werken. Er is met verschillende mensen app-contact en overleg via de telefoon. De beweging gaat dus voort wanneer we er niet zijn. Door het starten van de winkel en oprichten van de stichting kunnen investeringen sinds kort door Serendipiteit in Bedrijf worden gedaan. Dit is bij lange na niet voldoende om de projecten te financieren en de vaart erin te houden. Met de stichtingsleden worden plannen geschreven en begrotingen gemaakt om voor de grotere bedragen fondsen en sponsoren te benaderen voor een bijdrage.

Uw bijdrage is daarom ook van harte welkom. De stichting heeft handgeld nodig om heel praktisch en snel te kunnen handelen wanneer de situatie daarom vraagt. Er moet bijvoorbeeld worden betaald voor de aanvraag van de Juicebar. De Glocal Art Store&More is nog niet lang genoeg open om voldoende inkomsten uit te genereren. Dat vergt tijd en aandacht. 

Welke bijdrage dan ook. Alle beetjes helpen en vele beetjes maken één grote! 

Ons rekeningnummer is ;)

Ghana International Bank, London

Swift code: TBLTGMGM

Rekeningnummer :11023573901 

t.n.v. Global Community Foundation The Gambia

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren