Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Global Community Foundation The Gambia

Gambia is een écht ontwikkelingsland met weinig perspectief op verbetering op de korte termijn. Na een jarenlange dictatuur is het land berooid achter gelaten met een nieuwe leider en een grote opgave.  Aan die opgave proberen wij sinds 2013 een bijdrage te leveren. De samenwerking met verschillende mensen in Gambia en daarbuiten is geïntensiveerd en begin 2019 beklonken in een internationale stichting: Global Community Foundation The Gambia (GCF).  De stichting is een samenwerking met councillor Sulayman Jammeh van BUNDUNG Muritanie six junction ward en medewerker Tijan Touray. In 2013 werkte Sulayman nog als een receptiemedewerker met als wens om de politiek inte gaan, die aan het werk wilde als social worker in zijn wijk en wilde studeren. Nu zes jaren later is hij in zijn tweede termijn herkozen door de mensen uit zijn wijk,  heeft hij prachtige projecten gerealiseerd,  lopend en in ontwikkeling & is hij in januari met weer een nieuwe studie gestart, Diplomacy and International  Relations.    

zie hier zijn FACEBOOK - pagina

Met de stichting zullen projecten worden opgezet op alle denkbare gebieden zolang een project maar een ontwikkeling in gang zet richting zelfredzaamheid in samenwerking van individuen en gemeenschappen.  Voor het ontwikkelen en realiseren van projecten heeft de stichting partners nodig met kennis, middelen en/of de motivatie om hieraan bij te dragen.  

De groep die het erg zwaar heeft is die van de - jong - volwassen mannen en vrouwen. Veel jonge mensen, vaak gezinsoudsten, zijn gevlucht en de huidige - jong- volwassen mannen en vrouwen hebben onvoldoende scholingsmogelijkheden en kans op het verdienen van voldoende inkomen voor henzelf en vaak om familieleden mede te onderhouden. Het tekort aan inkomsten heeft tal van, met elkaar samenhangende en versterkende oorzaken die niet 1-2-3 zijn opgelost.  De oplossing zit niet enkel in het opzetten van grote ontwikkelingsprojecten met miljoenenbegrotingen. Het zit net zo veel in het zaadje dat wordt geplant, zich beschermend tegen invloeden van buiten, uitgroeid tot een bloem wiens zaadjes door de wind overal worden verspreid. 

De inzet van Serendipiteit in Bedrijf, en dus de stichting, onderscheidt zich van de meest bekende vormen van ontwikkelingshulp door de doelgroep, de aanpak, werkwijze en de financiering.  Tot vorig jaar werd alles nog gefinancierd uit privé-inkomsten. Het streven is om door middel van projectmatig werken op professionele en zeer laagdrempelige wijze, samen met een projectleider ter plaatse, een deel inkomen te kunnen genereren om zodoende consequenter en intensiever te kunnen werken.

Van overheidswege is alle steun voor de stichting en haar initiatieven toegezegd en is een groot netwerk binnen bereik. 

De projecten zullen effect hebben en mensen en leefgemeenschappen motiveren en stimuleren om mee te doen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn om the craft market in Bakau aantrekkelijk te maken door een andere opzet. Gesprekken met de eigenaren zijn in april 2018 gestart en stemmen hoopvol voor een vervolg. 

Deze organische wijze van ontwikkelen is waarin wij geloven en waarmee we hopen op termijn zichtbaar te worden voor fondsen en gulle gevers om waar het nodig is, bepaalde kosten te kunnen dekken en processen te kunnen versnellen.

Uitgelicht project: De Tapalapa Community Bakery Project (pilot)

Dit project is de eerste van de stichting en derhalve een pilot-project. 

Tapalapa is een West-Afrikaanse broodsoort van origine afkomstig uit Gambia. Dit brood is dagelijkse kost in Senegal, Guinee en Gambia en wordt gemaakt van tarwe en gierstmeel waar maisbloem en cowpeabloem wordt toegevoegd. Het brood lijkt op stokbrood maar is zwaarden, zowel in gewicht als op de maag. 

De produktie van het brood ligt volledig in handen van buitenlanders (Senegal, Mali, Guinee) die eveneens te prijs bepalen. Over deze prijs heeft de Gambiaanse overheid in 2018 een verzoek ingediend tot een verlaging die in de pas loopt met de prijs van de gebruikte ingrediënten. Dit resulteerde in een staking waardoor de Gambiaanse bevolking verstoken bleef van Tapalapa. 

Deze gebeurtenis heeft de afhankelijkheid van de Gambianen pijnlijk duidelijk gemaakt en leidde tot het initiatief van een aantal om zelf de produktie van Tapalapa weer ter hand te nemen. Een zoektocht naar een geschikt locatie voor een bakkerij bracht ze in Bundung Muritanie Sixt Junction Ward waar een in onbruik geraakte bakkerij staat die met relatief weinig investering gebruiksklaar kan worden gemaakt. Het plan is, om naast eigen produktie, met de verkoop van de broden met name jonge vrouwen die ontbijt verkopen ("ontbijtvrouwen") in staat te stellen inkomen te genereren als kleine zelfstandigen. Doorkijkje naar de toekomst is om eigen shops met Tapalapa en nieuwe broodsoorten te openen voor eerlijke prijzen.  

Update april 2019: 

De Tapalapa-bakkers staken weer en dagenlang is er weinig tot geen brood te krijgen. Ze willen de prijzen verhogen. Tot overmaat van ramp blijkt de verhuurder van de bakkerij de afspraak tot huur eenzijdig te hebben verbroken en verhuurd aan zijn broer. Het goede nieuws is dat de broer er ook een bakkerij wil beginnen.

Ondertussen zijn wij op zoek naar een ander pand of locatie om het project te vervolgen. Even slikken en weer doorgaan.  

Naast het Tapalapa-project is Serendipiteit in Bedrijf actief met andere projecten, alle in een andere fase van ontwikkeling. Deze projecten zullen worden ondergebracht bij de GCF The Gambia. 

De kloof tussen de rijkdom (in geld) in Nederland en Gambia is schrikbarend en raakt ons telkens wanneer we daar zijn. Incidenteel sturen we via Western Union Bank geld voor schoolkosten, medicijnen of levensmiddelen ons realiserend dat dit níet de manier is om eigen ontwikkeling, eigen initiatief en zelfredzaamheid te bevorderen. Dat doen we wel met de volgende projecten. 

 
 

(1) Project Bubacar 

Bubacar Jallow is een 46-jarige houtsnijder die uit één stuk de prachtigste beelden kan maken. Uit het blote hoofd of in opdracht. Door een handicap aan zijn rechterbeen is hij beperkt in zijn mogelijkheden. We kennen Bubacar sinds 2013 en ondersteunen hem en zijn gezin met incidentele giften en door te investeren in zijn mogelijkheden. Hierdoor kunnen zijn vijf kinderen naar school, hebben ze dagelijks te eten en is er perspectief op groei en verdere ontwikkeling.

Vanuit de stichting in samenwerking met Serendipiteit in bedrijf is in juni 2019 het project "Glocal Art Store & More"  van start gaan. In deze winkel wordt werk van Bubaca en zijn protegé Moustapha verkocht en kan er werk worden besteld en speciaal worden gemaakt. Bubacar wordt ter plaatse verantwoordelijk voor de produktie en het vinden van andere ambachtsmensen van wie werk zal worden ingekocht. In de winkel zelf zal vooral beeldmateriaal te zien zijn van de betrokken mensen en het makingsproces.  

Zo ontstaat er een constante inkomstenstroom voor Bubacar waarmee hij in Gambia, weliswaar met ondersteuning, door kan ontwikkelen naar bijvoorbeeld een grotere werkplaats en diversiteit in zijn  aanbod.

 

(2) The Juice Brothers

Dit is een project dat in december 2017 van start is gegaan door eenvoudigweg dagelijks langs te gaan, sap te drinken en goede gesprekken te voeren. Zo ontmoetten we negen mannen in de leeftijd van 24 tot 47 jaar die als elkaars concurent dagelijks een gevecht leverden voor clientèle.  In april 2018 hebben we de gesprekken geïntensiveerd en opties voorgelicht over mogelijke samenwerkingsvormen om als collectief te gaan werken. Samen in één pand was een brug te ver; met de start van het nieuwe toeristenseizoen zijn ze samen gaan werken: samen inkoop, samen boekhouden, opbrengst verdelen en deel reserveren en regels over aan/afwezigheid. In december 2018 was al duidelijk dat de samenwerking een goede stap was richting verdere ontwikkeling van het gezamenlijke en eigen talenten binnen het geheel. Samen hebben ze alles in huis om een zelfstandig funtionerende onderneming te runnen.

In februari 2019 hebben we meermalen gebrainstormd over uitbreiding van aanbod drankjes (vb. smoothies), activiteiten (vb. fietstochten, reggae-dans-avonden, karaoke, djembee lessen, gitaarsessies etc.), aanleg elektriciteit en  WIFI-spot en het bouwen van één juicebar. Door het succes van de samenwerking zijn alle negen mannen eensgezind over het idee om samen één juicebar te gaan bouwen en, met ondersteuning vanuit de stichting, verdere vorm en inhoud te geven aan verkoop en activiteiten. 

De lokale overheid heeft zeer positief gereageerd op het idee vooral vanwege het community-aspect en de doelgroep. Ze heeft toegezegd haar medewerking te verlenen. De mannen hebben samen een aanvraag ingediend op 19 februari jl. . Bij de aanvraag was een door de stichting in Engels geschreven short version van het projectplan. Via het uitwisselen van foto's hebben ze een geschikt ontwerp gevonden. Deze wordt nu in Nederland, kosteloos door tekenaar!, omgezet in een tekening. Deze gaat in april mee naar Gambia voor verdere indeling en bespreking met de overheid.

 
 
 

(3) The Coffeeshop "Skinny Gorilla"

Ebrima Bojang  is een dertiger, vader van twee kinderen en had geen werk dus geen inkomen. Zijn vrouw en kinderen woonden bij familie op afstand van Bakau. In 2017 spraken we hem toen we een kopje koffie bij hem gingen drinken in zijn Coffeeshop:  een blok beton van 1x3 meter waar een oude tafel dienst doet als balie en boomstammen als tafel én stoel dienden. 

In 2018 is Ebrima de plek gaan huren van de regering met de mogelijkheid om opzij en naar achteren uit te breiden. Gedurende het regenseizoen - april t/m september - heeft hij met zeer beperkte middelen het betonblok verviervoudigd in afmeting en betegeld met mozaïek. Er is nieuw groen aangeplant, een muurtje gebouwd en er zijn palen in de grond bevestigd voor een dak.  Ebrima is met naastgelegen Moskee in gesprek voor aansluiting op electriciteit.

We zijn geraakt door de volharding van Ebrima om op deze plek een Coffeeshop te beginnen. De koffie, hoewel van weinig kwaliteit, neemt gretig aftrek bij de lokale mensen, hotelmedewerkers, politie, kantoorlui én toeristen. Daarbij is de plek gaan fungeren als soort van uitvalbasis voor veel jonge mensen.  Ze wassen er hun taxi, eten er samen, helpen elkaar en praten erg veel. Ebrima is een soort van primus inter pares geworden.

In december hebben we met Ebrima een dak gekocht en plastic voor het afdekken als het regent. We hebben door Bubacar een 4-tal tafels laten maken en ijzeren buitenstoelen gekocht bij een handelaar. Zodra er electriciteit is, zullen we een koffiezetter meenemen voor echt lekkere koffie om de handel verder te bevorderen, ook tijdenshet regenseizoen. 

De coffeeshop is voor ons ook uitvalbasis geworden. Wanneer in Gambia zijn we er dagelijks vaker dan eens  en inmiddels hebben we met een dertigtal mannen in de leeftijd van 18-35 jaar contact gelegd en hebben we in meer of mindere mate serieuze gesprekken. Zo wordt het beeld steeds duidelijker van de situatie in Gambia en specifiek in Bakau/Cape Point. 
Het draagvlak om dingen te gaan doen, wordt groter en er is een beweging op gang gekomen waarin ze meer gaan nadenken over hun toekomst(dromen) en daarover met elkaar praten. Dit heeft al meerdere prachtige en soms heftige groepsgsprekken opgeleverd. In februari hebben we een JBL-speaker achter gelaten zodat ze samen naar muziek kunnen luisteren. Dit biedt hen troost en hoop en werkt verbindend. 

In april praten we verder....

Het is nog dezelfde tafel die dienst doet als "werkplek" en de boomstammen zijn er ook nog. De charme en authenticiteit moeten blijven en de ontwikkeling van de coffeeshop qua inhoud en tempo van Ebrima zelf.   

 

(4) Lamin Jatta en de anderen

En zo zijn we bij Lamin Jatta, één van de jongens wiens leven totaal is veranderd toen zijn bandleden besloten Gambia te verlaten voor het onzekere. Hij heeft nooit meer iets van ze gehoord en heeft nog niet weer een bestaan weten op te bouwen met zijn gitaar en drumtalent. Hij is vastgelopen, heeft psychische problemen en voelt zich gevangen. Hij heeft geen mogelijkheden (gehad) om zijn muzikaliteit verder te ontwikkelen en ook aan de optredens kwam abrupt een einde. Lamin scharrelt dagelijks rond de coffeeshop, op het strand en bij hotels waar hij gitaar speelt en zingt. In 2018 heeft zanger Arnold Veeman een lied gecomponeerd waarvan Scotty (één van de Juice Brothers) tekst schreef en deuntje neuriede via What's app. Hieronder een opname van een keer samen repeteren. Uiteindelijke doel is om lied op te nemen in studio en in Gambia en Nederland uit te brengen. Fundraisen heeft tot nu toe € 200,- opgeleverd. Gezien dat het strand straks de place to be wordt, is het doel om daarin ook muziek een belangrijke rol te laten spelen. Lamin en Scotty gaan zih hiermee bezig houden. Doorkijkje naar de toekomst hopen we hen te kunnen ondersteunen in het weer levend maken van muziek in Bakau door het onderwijs hierin te betrekken, een festival op het strand te organiseren en karaoke/samen muziek maken avonden te laten ontstaan. 

Voorlopig zijn ze nog aan het oefenen en nemen we voor Lamin boeken mee met gitaarakkoorden om te leren, nieuwe snaren en een riem voor de gitaar. Tijdens onze aanwezigheid oefent hij veel achter de laptop, from dusk till dawn.

Tot Slot 

De projecten als boven beschreven, hebben qua kosten de € 10.000,- aangetikt. De kosten zijn het tot nu toe bereikte meer dan waard. Zonder vooropgezette plannen zijn er bewegingen ontstaan naar een volgende stap; projectmatig werken. Er is met verschillende mensen app-contact en overleg via de telefoon. De beweging gaat dus voort wanneer we er niet zijn. Door het starten van de winkel en oprichten van de stichting kunnen investeringen sinds kort door Serendipiteit in Bedrijf worden gedaan. Dit is bij lange na niet voldoende om de projecten te financieren en de vaart erin te houden. Met de stichtingsleden worden plannen geschreven en begrotingen gemaakt om fondsen en sponsoren te vragen om een bijdrage.

Uw bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom. De stichting heeft ook handgeld nodig om heel praktisch en snel te kunnen handelen wanneer de situatie daarom vraagt. Er moet bijvoorbeeld worden betaald voor de aanvraag van de Juicebar. 

Binnenkort is het rekeningnummer bekend waarop u een donatie kunt doen. Wilt u meer weten, we vertellen u graag  over onze projecten.

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren